تاریخ تمرینات تیم بزرگسال

دوشنبه, 21 تیر 1395 ساعت 22:57

به اطلاع می رساند ، تمرینات تیم بزرگسال دسته سه کشور از روز 20 تیر ماه 1395 آغاز خواهد شد.

اخبار مدرسه فوتبال

Top